3 årig hf for ordblinde

3-årig hf ordblind

3-årig hf ordblind

Vi ved, at ordblindhed ikke er nogen hindring for at man kan få "hue på".

Når man er ordblind, kan man få lov til at tage en 2-årig hf over 3 år.

 

Man får ordblindeundervisning på små hold og individuelle studiestøttetimer.

 

På Hf og VUC Roskilde-Køge er vi eksperter i ordblindhed.

Vi har samlet al vores viden og erfaring og designet et hf-forløb, der giver ordblinde de bedste vilkår for at lykkes.

 

Vi har 5 ordblindeklasser og fællesskabet og det sociale imellem vores elever er særlig stærkt. Vores aktive elevråd arrangerer mange sjove og festlige arrangementer for alle hf-klasser på skolen. 

Aia C23 Symboler Oversigtsskilte (3)

Adgang til videregående uddannelser

Med en hf får du direkte adgang til videregående uddannelser.

Skal du på universitetet kræves supplerende fag. Det hjælper vi dig med.

Lærerne i de forskellige fag arbejder sammen, så undervisningen er målrettet den fagpakke du har valgt. 

Læs om de obligatoriske fag og valgfag her.

Drenge Og Lærer
To Studenter

Stærkt socialt fællesskab

Vi rummer hinanden og forventer også, at du gør det. Vores hf-elever er typisk 17-23 år. Nogle er yngre og andre ældre.  

12 hf-klasser

Vi har i alt 12 hf-klasser på skolen, samt hf-enkeltfag og andre uddannelser, så kantinen summer altid af liv.

Der er fester, fredagsbar og mange aktiviteter på tværs af klasserne.

Klassen er på ture sammen og der vil være oplæg, sociale arrangementer og projektperioder, der ryster jer godt sammen. Ligesom klassen har mulighed for at rejse på studietur.

Lærerne er engagerede og arbejder tæt sammen om at gøre undervisningen spændende og målrettet. Der er stor fokus på god elevtrivsel.

Ofte foregår undervisningen også udenfor. Matematik i gården, tur til havnen og samle skrald eller vandprøver fra Kornerup Å.

Du får løbende feedback på, hvordan du klarer dig i de forskellige fag og gode råd til, hvad du skal arbejde med både fagligt og personligt.

Noah Thilemann 21 År Hf For Ordblinde

Ingen stress på 3-årig hf for ordblinde

Noah Thilemann, 21 år:

Jeg får ro på i min dagligdag, fordi jeg læser 3-årig hf for ordblinde. Så skal jeg ikke stresse unødigt over mange lektier og andre ting.

Jeg får tid til fritidsinteresser og det kunne jeg ikke på en 2-årig hf.

Jeg er glad for de redskaber jeg får fra vores ordblinde-timer, som jeg kan tage direkte med ind i den ”normale” undervisning på hf.

Jeg ved det endnu ikke helt, hvad jeg vil med min hf. Men jeg vil gerne arbejde med fotojournalistik eller sociale medier.

Mit faglige niveau er højnet

Mit faglige niveau er blevet højnet ekstremt meget, især pga ordblindetimerne. Da jeg gik i 8. klasse læste jeg som en elev i 3. klasse.

Jeg er næstformand i Dysleksi Ungdom for at gøre opmærksom på, at ordblinde elever skal have mere hjælp. De kan sagtens tage en boglig uddannelse så længe de får redskaberne. Jeg vil kæmpe deres sag.

Skriver På Computer

Ingen standpunktskarakterer

På 3-årig hf slipper du for standpunktskarakterer i løbet af året. 

Du skal til gengæld til eksamen i alle fag. Nogle fag afslutter du efter første år og resten det sidste år.

Du får ikke årskarakterer, så det er kun eksamenskarakterer, der kommer til at stå på dit eksamensbevis.

Se dine støttemuligheder

Hænder Skriver Obu Eng
Obu Gangen

Ordblindetest

For at læse på 3-årig hf for ordblinde skal du være ordblind. Vi skal godkende dine testpapirer.
Hvis du ikke har en gyldig test, kan vi teste dig. Klik her, hvis du skal testes.

Du skal have bestået 9. eller 10. klasse. 

Måske skal du til optagelsesprøve i juni. Du kan få forlænget tid til prøven og bruge IT hjælpemidler.

Læs mere om optagelseskrav på UG.

 

IMG 4356

Vores elever fortæller om 3-årig hf for ordblinde

FAQ

Hvornår er der informationsaften/åbent hus?

Vi holder altid informationsaften i januar. Hold øje med hjemmesiden.

Hvor foregår undervisningen?

2-årig og 3-årig hf foregår på vores skole midt i Roskilde centrum tær på Roskilde station.

Adressen er: Læderstræde 4, 4000 Roskilde.

Hvor lang tid tager det at læse hf?

Det tager 3 år at læse en 3-årig hf for ordblinde og 3-årig hf for unge med autisme.

Du kan også sammenstykke din hf selv under hf enkeltfag og læse det over fx 3-4 år.

Du kan også læse 2-årig hf.

 

Kan jeg få SU mens jeg læser hf?

Ja, du kan søge SU, når du fylder 18 år.

Ansøg hos SU her.

Hvornår er der optagelsesprøver?

Du kan komme til optagelsesprøve, hvis du går i 9. eller 10. klasse og ikke opfylder kravene til optagelse. Prøven består af en skriftlig prøve og en samtale. De foregår begge på Hf og VUC Roskilde-Køge og tager 4-5 timer.

De konkrete datoer og vejledning kan du få ved at spørge i studievejledningen.

Hvordan er HF-uddannelsen bygget op?

HF-uddannelsen er opbygget i semestre:

  • 1. semester består af obligatoriske fag, herunder det praktiske eller kreative fag, du har valgt.
  • 2. semester består af obligatoriske fag herunder kulturfagene. På 2. semester vælger du endeligt din fagpakke.
  • 3. og 4. semester har du obligatoriske fag og går i gang med fagene på din fagpakke og dit valgfag på B-niveau.
  • Alle semestre indeholder projekt- og praktikperioder hvor du skal arbejde med forskellige projekter og karrierelæring.

Skal jeg testes, hvis jeg allerede har en ordblindetest?

Hvis du er testet ordblind tidligere, skal du ikke testes igen. Du vil dog få en supplerende udredning, der tager ca 2 timer. Den bruger vi til at finde ud af, hvordan ordblindheden viser sig for dig og hvordan vi skal tilrettelægge den bedste ordblindeundervisning for dig.”

Hvis din test viste, at der var usikkerhed, om du er ordblind, så kontakt os ved at klikke her.

Kommer der til at stå på mit eksamensbevis, at jeg er ordblind?

Nej, der kommer ikke til at stå på dit eksamensbevis, at du er ordblind.

Der står heller ikke at du har fået forlænget tid til eksamen.

Kan jeg få overført min IT-rygsæk, når jeg starter hos jer?

Ja, vi hjælper dig med at få overført din IT rygsæk, når du starter hos os.

Skal man have en rød ordblindetest, for at man kan læse 3-årig hf for ordblinde?

Som udgangspunkt ja. Men der kan være undtagelser.

Kontakt ordblindeafdelingen for at høre mere.

Kan man få særlig støtte på sin uddannelse?

Vi tilbyder specialpædagogisk støtte (SPS) til elever og kursister med dokumenteret funktionsnedsættelse.

Det kan fx være fysiske og psykiske udfordringer såsom et synshandicap eller angst, men støtten kan også gives på baggrund af ordblindhed.

Hos vores SPS-vejledere kan du få rådgivning om, hvilke former for SPS, der kan hjælpe dig igennem uddannelsen. SPS baseres altid på en faglig vurdering af dine behov. 

Læs om SPS her

Hvor kan jeg finde hjælp til SU?

Du skal søge om SU på su.dk

Du kan også kontakte skolens SU kontor.

Skal jeg have ordblindetest for at blive optaget på 3-årig hf?

For at læse på 3-årig hf for ordblinde skal du være ordblind. Vi skal godkende dine testpapirer.
Hvis du ikke har en gyldig test, kan vi teste dig. Kontakt os for at blive testet.

 

Hvordan ansøger jeg?

Ansøg via optagelse.dk

Du skal vælge hf2 og i kryds i feltet "Forrang" samt sætte kryds i boksen "Klasser for elever med særlige behov" (fx ordblindhed).

Har du spørgsmål til 3-årig hf? 

RJA Jan Larsen

Jan Larsen

Studievejleder HF
tlf.: 46308600
Ordblinde Hf Hue

Søg hf inden den 1. marts

Du skal du søge Hf inden 1. marts 2024Optagelse.dk

Vælg Hf og VUC Roskilde-Køge som 1. prioritet.

Vores skole er i en ”Afstandszone”, så det er transporttid fra dit hjem til skolen, der er afgørende.

  • Hvis der er plads til alle ansøgere på den skole, du har søgt som 1. prioritet, får du en foreløbig plads.
  • Hvis der ikke er plads til alle ansøgere, er det ansøgere med kortest transporttid, der først får en foreløbig plads.

Den 7. maj udsendes reservationsbrev, hvor du kan se, hvor du har fået reserveret en plads.

Læs mere om adgangskrav på UddannelsesGuiden

Særligt ved 3-årig hf for ordblinde:

Du ansøger på optagelse.dk. Du skal vælge HF2 og i kryds i feltet "Forrang" samt sætte kryds i boksen "Klasser for elever med særlige behov" (fx ordblindhed).

Hvis du har problemer med tilmeldingen så kontakt vores: Studievejledere

Vigtige datoer på HF

2

Jan

Undervisning start

19

Feb

Vinterferie start

Se kalender og ferieplan
Calendar
Åbent hus
;