Ordblindehjælp

  • Ønsker du at blive mere selvstændig og uafhængig af andres hjælp til læse- og skriveopgaver på arbejdet, i uddannelsen og derhjemme?
  • Vil du lære at anvende hjælpemidler til pc, tablet og smartphone samt få nye strategier til stavning og læsning?
  • Vil du testes for ordblindhed?

Hvis du ikke allerede har taget en ordblindetest, kan du få en lavet hos os.

 

Gå til ordblindetest

Ordblindeundervisning

Før undervisningen starter, laver vi en individuel vurdering og der udarbejdes en undervisningsplan.

Vi tilpasser undervisningen til hver enkelt kursist.

  • Holdene har max 6 kursister.
  • Du lærer at bruge den nyeste læse-staveteknologi.
  • Vi hjælper dig med at få læse-staveteknologi på din egen computer og telefon.
  • Du får trænet din skrivning og læsning.
  • Du får bedre studiestrategier.
Hænder Skriver Obu Eng
Chr

Hvor kan jeg få undervisning?

Undervisningen foregår på vores afdelinger i Roskilde og Køge.
Der er undervisning både i dagtimer og aftentimer.

Du kan også få undervisning online - uden fremmøde.

Du kan også få undervisning på din arbejdsplads.
Vil du høre mere om ordblindeundervisning på jobbet, kontakt vores erhvervsafdeling VUC Business Partner

Fag på OBU

Dansk for ordblinde

Undervisning i dansk for ordblinde
I samarbejde med din lærer finder du frem til, hvad du skal arbejde med i undervisningen. På den måde bliver undervisningen skræddersyet efter dine behov og ønsker.

Du kan for eksempel få undervisning i:
- Læsning: Du får hjælp til at blive en mere sikker og hurtig læser
- Stavning: Du får strategier til at stave bedre
- Grammatik: Du får hjælp til den danske grammatik alt afhængig af niveau
- Skrivning: Du får strategier til at skrive bedre

Tilbud om it-hjælpemidler
Du får adgang til it-hjælpemidler, som kan læse højt for dig eller hjælpe dig med at stave. Fx IntoWords og Appwriter. Der findes både programmer til computer, tablets og smartphones. Sammen med din lærer finder du ud af hvilke programmer og hjælpemidler, der kan hjælpe dig bedst.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Engelsk for ordblinde

Undervisning i engelsk for ordblinde

Der undervises i:

- udtale
- ordforråd
- stavning
- grammatik og sætningsopbygning

Sammen med din lærer finder du frem til, hvilke mål du vil arbejde hen imod.

Du får undervisning med materialet "HELP". Materialet er udviklet specielt til ordblinde, og træner systematisk de svære engelske sproglyde og stavemønstre. Til materialet hører et program med hjemmeopgaver, som du kan få installeret på din egen computer.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Ordblindeundervisning Online

Dansk for ordblinde som Online er for dig, der:

- har brug for fleksibiliteten på grund af job eller familieliv
- du har tid til at arbejde eller studere ved siden af
- du bestemmer selv, hvornår du læser og laver opgaver
- du kan få opkvalificeret dine færdigheder og komme videre i livet med videre uddannelse eller nyt job-område

Du har ikke et fast skema eller timer at gå til, men en individuel afleveringsplan. Læreren følger din læring tæt. Læreren følger også op på din afleveringsplan sammen med dig løbende.

Læs mere om faget på Uddannelsesguiden

Kontakt os

Susie

Susie Bonnesen

Uddannelsesleder af ordblindeafdelingen, chefkonsulent VUC Business
tlf.: 29797097
RMR Martin Richardt

Martin Richardt

IT- og ordblindekonsulent

IT til ordblinde

tlf.: 29797096
;