Rasha

Videre på erhvervsuddannelse eller hf?

AVU 9.-10. klasse

AVU står for 'almen voksenuddannelse' og er for dig, der mangler folkeskolens afgangsprøver eller har brug for at forbedre dine karakterer fra folkeskolens afgangsprøver.

Det er for dig, der måske vil videre på en erhvervsuddannelse eller vil læse hf.

 

AVU giver dig grundlæggende færdigheder indenfor dansk, matematik, engelsk, naturvidenskab og samfundsfag. 

 

Uddannelsen er målrettet dig over 25 år og har brug for at blive opkvalificeret.

 

Du skal tale med en studievejleder for at blive optaget på hold.

Er AVU noget for dig?

AVU er primært for dig, der er over 25 år, og mangler folkeskolens afgangsprøver eller vil forbedre nogle af dine karakterer.

Bliv bedre dansk eller bliv bedre til dit job ved at læse AVU-fag.
Du kan også bruge AVU, hvis du vil videre på en erhvervsuddannelse eller læse hf.

Hvis du er under 25 år:
Så skal du kontakte Forberedende Grunduddannelse (FGU). Du kontakter din egen kommune, som visiterer til denne skole. I de fleste tilfælde vil det være igennem Ungdommens uddannelsesvejledning.

I nogle tilfælde kan man godt gå til 9.-10. klasses fag på VUC, selvom man er under 25 år. De tilfælde er beskrevet herunder (du skal bare opfylde et af dem):  

 • Du har mindst 20 timers lønnet arbejde pr uge.
 • Du er selvforsørgende (modtager ikke økonomisk hjælp fra det offentlige).
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse* og har behov for opkvalificering. 
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse. 
 • Du er i gang med Hf-enkeltfag og læser et 9. eller 10. klasse-fag samtidigt. Dette gælder ikke dansk.
 • Du er på barsel fra dit arbejde og vil læse enkelte fag.
 • Du følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

* fx erhvervsuddannelse, gymnasiale uddannelser, EGU, KUU, STU

Niveauer

Uddannelsen består af en række kernefag og tilvalgsfag.

Fagene udbydes på basisniveau og på niveauerne G, F, E og D - hvor D er det højeste. Fagene svarer til 9. -10. klasses niveau.

Du kan tage AVU-fagene et ad gangen eller i en kombination med flere fag. Du kan også kombinere AVU-fagene med andre fag på FVU og/eller HF.

Introducerende undervisning er et tilbud til alle.

Se en kort film om AVU her

FAQ om AVU

Hvordan er AVU bygget op?

AVU Enkeltfag giver dig mulighed for at tage et eller flere fag samtidig, alt efter hvad du har brug for. Du kan også kombinere AVU-fag med HF-fag eller med FVU, som er forberedende voksenundervisning. Dit forløb afhænger derfor af, hvilke fag du vælger, og hvordan du kombinerer dem. AVU Vejledningen hjælper dig altid med at lave en uddannelsesplan, der passer til lige præcis dig og din situation. 

Hvilke fag kan man læse på AVU?

På AVU kan du tage mange forskellige fag på flere forskellige niveauer - lige fra Basis til 10. klasse.

Du kan kombinere dem alt efter dine behov og interesser.

Mange kursister vælger fagkombinationer med dansk, matematik og engelsk, fordi det kan give adgang til erhvervsuddannelser og HF, men der er mange andre muligheder.

AVU fag:

 • Dansk
 • Dansk som andetsprog
 • Matematik
 • Engelsk
 • Samfundsfag
 • Naturvidenskab
 • Historie
 • Psykologi

Hvor lang tid tager et AVU-forløb?

Hvor lang tid dit forløb på AVU tager afhænger helt af, hvor mange fag og hvilke niveauer du har brug for.

AVU-fag er som regel på 1/2 år. Du skal forvente 1 år til en fuld 9. klasse eller 10. klasse med dansk, matematik og engelsk. 

Hvornår starter og slutter undervisningen?

Hvert hold/fag varer et halvt år. Der starter nye AVU-hold i august og januar. Der er også mulighed for at hoppe ind på et hold midt i halvåret.

Kan jeg vælge AVU i stedet for FGU-uddannelse?

Det afgør din kommunale FGU-vejleder. Normalt skal du vælge FGU, hvis du er under 25 år og skal have en fuldtidsuddannelse under gymnasialt niveau eller erhvervsuddannelsesniveau.

I nogle tilfælde kan du godt gå til 9.-10. klasses fag på VUC, selvom du er under 25 år. De tilfælde er beskrevet herunder (du skal bare opfylde et af dem):  

 • Du har mindst 20 timers lønnet arbejde pr uge.
 • Du er selvforsørgende (modtager ikke økonomisk hjælp fra kommunen).
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse* og har behov for opkvalificering. 
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse. 
 • Du er i gang med Hf-enkeltfag og læser et 9. eller 10. klassesfag samtidigt. Dette gælder ikke dansk.
 • Du er på barsel fra dit arbejde og vil læse enkelte fag.
 • Du følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

* fx erhvervsuddannelse, gymnasiale uddannelser, EGU, KUU, STU

Kan jeg melde mig til AVU-fag hvis jeg er under 18 år?

Hvis du er under 18 år, kan du kun melde dig til AVU, hvis du er selvforsørgende.

Eller hvis din kommune betaler for dine fag.

Tal med din sagsbehandler, hvis du er under 18 og gerne vil tilmeldes AVU.

Kan jeg få SU mens jeg går på AVU?

Du kan få SU, hvis du har mindst 23 lektioner om ugen.

Hvis du har et hjemmeboende barn under 7 år så er 17 lektioner om ugen.

Husk at aflevere dokumentation til SU vejledningen -kopi af dit og dit barns sygesikringsbevis.

Kan jeg modtage ekstra støtte når jeg går på AVU?

Vi har en bred palette af støtte som fx værksted/lektiehjælp, socialrådgiver, SPS, mentor, studiecoach og ordblindestøtte.

Tal med vores studievejledning

Hvordan foregår prøverne på AVU?

På AVU afsluttes niveau G og D (9. og 10. klasse) med én eller flere prøver afhængigt af fag. Du får karakterer efter 7-trinsskalaen. Andre mellemniveauer på fagene afsluttes med såkaldt faglig dokumentation, hvor du afleverer en opgave, som din lærer skal godkende.  

Du kan læse mere om prøver og eksamen i fagbeskrivelserne for de enkelte fag på webshoppen.

;