Strategi

Træer (1)

Vores værdier

  • Mangfoldighed
  • Engagement
  • Kvalitet

Vi ser mangfoldighed i kursisternes og medarbejdernes faglige, personlige, sociale og kulturelle væren og gøren som en styrke – baseret på ligeværdighed og gensidig respekt.

Vi fremmer engagement og motivation og skaber nærvær, energi og mening – gennem inddragelse og medejerskab.

Vi ser kvalitet som en systematisk udvikling af høj faglighed og trivsel – og evaluerer undervisningens kvalitet og uddannelsernes relevans.

Strategi 2023-2027

 

Strategiske indsatser 2023-2024

 

;