Hf som selvstudie

HF som selvstudie er en mulighed for dig, der tidligere har fået undervisning på en anden ungdomsuddannelse, men ikke afsluttet et eller flere fag eller for dig, der har andre forudsætninger, der gør dig i stand til at bestå eksamen uden at få undervisning.

Du vil som selvstuderende på Hf og VUC Roskilde-Køge få adgang til de materialer du skal bruge for at kunne øve dig frem mod eksamen. Inden eksamen skal du mødes med den lærer (selvstudievejleder), der skal tage dig til eksamen.

Alle eksaminerne for selvstuderende foregår på Roskilde afdelingen.

Optagelseskrav

Du kan tilmelde dig Hf fag som selvstuderende, hvis du opfylder de almindelige krav for optagelse på HF

Se optagelseskravene her.

Fag som selvstudie

I vores webshop kan du se de fag du kan tilmelde dig. Gå til webshop

Vær opmærksom på at du max. kan tilmelde dig 5 selvstudieeksaminer per termin. Det vil sige at du kun kan tilmelde dig 5 eksaminer til maj/juni eksamensperioden og 5 til eksamen i december/januar.

Fremmøde i de praktiske fag

Vær opmærksom på at i fagene; fysikgeografinaturgeografibiologi og kemi, skal du til laboratoriekurser for at kunne komme til eksamen. Laboratoriekurserne tilmelder vi dig automatisk i forbindelse med din tilmelding som selvstuderende. De vil ligge i hverdagene mandag til fredag.

Laboratoriekurserne foregår hos Københavns VUC.

Bekræftelse af eksamenstilmeldingen

Når du er blevet tilmeldt selvstudiet vil du senest midt i marts eller lige efter vinterferien, afhængig af eksamensterminen, modtage en SMS med oplysninger om hvem, der er din selvstudievejleder i faget.

Du modtager sammen med SMS’en en deadline for, hvornår du senest skal have taget kontakt til din vejleder for at få en samtale om eksamen. Deadline er henholdsvis første hverdag i november og første hverdag i april for vinter- og for sommereksamen.

Hvis du ikke har taget kontakt til din vejleder inden denne dato, betragter vi det som om du ikke ønsker at gå til eksamen alligevel og framelder dig eksamen. Deltagerbetalingen for eksamen refunderes ikke, hvis du bliver frameldt som konsekvens af manglende kontakt til selvstudievejleder.

Pris for selvstudie

Prisen for tilmeldingen til selvstudiefag på hf er den samme som prisen for tilmeldingen til undervisning i fagene. Se prisen i vores webshop

DSC04919
;