Obligatoriske fag på 3-årig hf

  • Dansk A
  • Engelsk B
  • Matematik C
  • Kultur- og samfundsvidenskabelig faggruppe (Historie B, Religion C, Samfundsfag C) 
  • Naturvidenskabelig faggruppe (Geografi C, Biologi C, Kemi C)

Store skriftlige opgaver:

  • På 3. år skriver du Større Skriftlig opgave (SSO)

skema 3-årig hf for ordblinde

3-årig hf er bygget op af 4 semestre (halvår) og du skal til eksamen efter hvert semester.

Du vælger fagpakke på andet semester.

Du skal vælge et fag på B-niveau mere - vælg mellem:

Matematik B, Geografi B, Biologi B, Kemi B, Religion B, Samfundsfag B, Musik B, Mediefag B, Billedkunst B.

 

 

I første semester skal du vælge et af de kreative fag: Billedkunst, Design & arkitektur, Idræt, Mediefag, Musik. Det skal du allerede markere, når du ansøger på optagelse.dk

 

Tjek adgangskortet for at se, hvilke tilvalgsfag du skal have for at komme ind på dit drømmestudie.

Vælg en af vores spændende fagpakker 

Du vælger fagpakke på andet semester.

Kreative valgfag på hf

I første semester skal du vælge kreativt valgfag

Har du spørgsmål?

RJA Jan Larsen

Jan Larsen

Studievejleder HF
tlf.: 46308600

Se også vores andre hf-uddannelser

;