Dansk som andetsprog

42P7603

Til dig der ikke har dansk som modersmål

Har du gennemført den grundlæggende danskuddannelse på fx sprogskolen, men har brug for at blive endnu bedre til dansk inden videre uddannelse eller arbejde, så kan du læse Dansk som andetsprog (DSA) hos os. 

Dansk som andetsprog giver samme muligheder som faget dansk i 9.-10. klasse for voksne (AVU), og vi tilbyder undervisning på niveauerne: Basis, G (9. kl.), F-E-D (10. kl.).

I undervisningen er der fokus på, at du bliver bedre til dansk både mundtligt og skriftligt og får udvidet dit ordforråd. Du skal arbejde med litteratur, sprog og medier. Du skal analysere tekster og skrive forskellige slags opgaver. 

Du kan også læse dansk som andetsprog på hf. Dansk som andetsprog A er samme niveau som dansk A og er en del af en fuld hf. Vi har dansk som andetsprog på C, B, A niveau og hvert niveau afsluttes med en eksamen.

Tilmelding

Det er altid en god idé at tage en snak med en vejleder, før du tilmelder dig. Når du er helt afklaret kan vejlederen også tilmelde dig fag direkte. 

Kontakt vejledningen

;