Vil du videre på en erhvervsuddannelse eller hf?

AVU Online

AVU Online er en mulighed for at følge et eller flere fag uden at skulle følge undervisning til faste tider og uden at have en klasse.

Online består af dit arbejde med opgaver hjemme fra computeren. Derudover skal du møde til undervisning ca 20% af tiden. hvor du skal være på skolen. Det vil være sidst på eftermiddagen eller først på aftenen og i vores studieværksted/lektieværksted.

Disse mødegange foregår på vores afdeling i Roskilde - Læderstræde 4.

Du får en studieplan og du bestemmer selv, hvornår du vil lægge dit arbejde derhjemme med faget. Der er dog en række deadlines for aflevering af dine opgaver.

Du modtager personlig feedback fra din lærer på dine opgaveafleveringer.

Online er IT-baseret og vi forventer du selv har computer.
Undervisningsmaterialet får du fra skolens intranet og bøger lånt i vores bogkælder. Opgaver og øvelser skal afleveres online.

For at blive tilmeldt fag på AVU online skal du tilmeldes hos en studievejleder.

Kontakt vejledningen

Mustafa Cimen (1)

Læs 9.-10. klasse fag hjemmefra

Følgende fag tilbyder vi online:

  • Dansk
  • Engelsk
  • Matematik
  • Samfundsfag
  • Naturvidenskab
  • Historie
  • Psykologi

Læs om AVU fag og priser på vores webshop

Kan du få SU?

Vær opmærksom på at du på AVU (9.-10. klasse), skal have mindst et fremmødefag for at modtage SU til din undervisning.

Du kan ikke modtage SU som selvstuderende. Få hjælp til SU

;