Glade Elever

Undervisning på 3-årig hf for ordblinde

Fokus på din læring

Undervisningen er i en klasse, hvor alle er ordblinde. Valgfagene er dog sammen med andre hf-elever.

Du får ordblindeundervisning på små hold i dansk, engelsk og matematik – i alt 8 lektioner om ugen.

Du får individuelle studiestøttetimer. Du kan også søge om SPS-støtte.

Alle lærerne har særlig viden om at undervise ordblinde og om den nyeste læse-staveteknologi.

Dine lærere arbejder sammen i et team bestående af HF-lærere og ordblindelærere.

Underviser
Ordblinde Hf Hue

Du får tid til at lære

  • Du får præcis den samme hf-eksamen og det samme eksamensbevis som alle andre.
  • Vi giver dig tid nok til at lære.
  • Du lærer strategier til at studere effektivt, som du også kan bruge på din videre uddannelse.
  • Vi sørger for al den IT du skal bruge – også individuelle løsninger.
  • Lærerne har løbende fokus på din læring og din trivsel.

Sådan er 3-årig hf bygget op

3-årig hf for ordblinde er et hf2-forløb.

Med din hf-eksamen får du adgang til korte og mellemlange videregående uddannelser.

Med et halvt års supplering kan du også få adgang til de lange videregående uddannelser.

Uddannelsen er bygget op med både almindelig undervisning og projekt/praktikperioder, så du både udvikler dine faglige kompetencer og dine studiekompetencer.

Du går i en fast klasse og der er et stærkt socialt fællesskab - også på tværs af hf klasserne.
Vi har pt 5 ordblindeklasser fordelt på tre årgange.

Både undervisning og IT er gratis.

Du kan søge SU til uddannelsen når du fylder 18 år.

Læs om obligatoriske fag og valgfag her.

Obu Gangen

Ordblindetest

For at læse på 3-årig hf for ordblinde skal du være ordblind. Vi skal godkende dine testpapirer.
Hvis du ikke har en gyldig test, kan vi teste dig. Klik her, hvis du skal testes.

Du skal have bestået 9. eller 10. klasse. Læs mere om optagelseskrav på UG. (ny side)
Måske skal du til optagelsesprøve i juni. Du kan få forlænget tid til prøven og bruge IT hjælpemidler.

Spørg studievejledningen, hvis du er i tvivl. Når du booker tid skal du vælge "Hf Ordblind".

Angela Chordt Nielsen

Godt fællesskab i klassen

Angela Chordt Nielsen, 18 år, læser 3-årig hf for ordblinde.

Det er fedt at læse i en klasse, hvor alle er ordblinde. Det skaber et kanon godt sammenhold.

Vi har forståelse for hinanden og ingen sakker bagud. Ingen bliver valgt fra.

Og så er det en kæmpe fordel at få et år mere til sin hf, så man har tid til at lære. Lærerne er super søde, har humor, er tålmodige og gode til at forklare. 

Hun er formand for kursistrådet og aktiv med at arrangere fester og arrangementer samt gøre skolen mere bæredygtig.

;