SPS-støtte

Vi tilbyder specialpædagogisk støtte (SPS) til elever og kursister med dokumenteret funktionsnedsættelse.

Det kan fx være fysiske og psykiske udfordringer såsom et synshandicap eller angst, men støtten kan også gives på baggrund af ordblindhed.

Hos vores SPS-vejleder kan du få rådgivning om, hvilke former for SPS, der kan hjælpe dig igennem uddannelsen. SPS baseres altid på en faglig vurdering af dine behov.

Du kan både søge SPS som kursist på hf og AVU (9.10. klasse).

Vores SPS-vejleder kan hjælpe dig med, hvilken type støtte du kan få og kan hjælpe med ansøgningen.

Husk at du altid skal medbringe dokumentation for din funktionsnedsættelse, når du søger om SPS.

42P7625

Støtte der passer til dine behov

SPS tilrettelægges, så den passer lige præcis til din situation.

  • Som ordblind, har du mulighed for at få bevilget en programpakke til installation på din egen computer med programmer, der gør det lettere at følge med på studiet.
  • Hvis du har psykiske vanskeligheder, vil du kunne få støttetimer.
  • Hvis du er døv eller hørehæmmet, vil du kunne få høretekniske hjælpemidler.
  • vis du er blind eller svagsynet, vil du kunne få it-baserede hjælpemidler som Jaws eller Zoomtext.
  • Hvis du har et bevægehandicap, kan du få ergonomiske møbler eller praktisk hjælp.
  • Du kan få SPS til obligatoriske studieture og praktikperioder.

Du får støtten baseret på en faglig vurdering af dine behov.

Studiestøttetimer

Som ordblind kan du få studiestøttetimer, som lærer dig god studieteknik. Det er faglige støttetimer, hvor vi hjælper dig med programpakke til din pc, instruktionstimer, studiematerialer fra NOTA og andre tiltag.

Studiestøttetimer er ikke kun for ordblinde. Tag fat i os så vi kan hjælpe dig på den bedste måde.

Kontakt os for spørgsmål om SPS eller studiestøttetimer 

RDP Ditte Pedersen

Ditte Pedersen

Ordblindelærer, SPS-it-ansvarlig, Koordinator for ordblindeafdelingen

Test, SPS-it og studiestøtte til ordblinde.

tlf.: 20984938
RJJ Jesper Kjær Jacobsen

Jesper Kjær Jacobsen

Socialrådgiver

Hjælp til SPS og ved akut krise, opskrivning til studiebolig, støtte på studiet, hjælp med det offentlige.

tlf.: 40125529
;