Studie- og ordensregler

Et godt studiemiljø

Hf og VUC Roskilde-Køge ønsker at fastholde et godt studiemiljø og dette stiller krav til, at vores elever/kursister:

 • Medvirker til at skabe et godt studiemiljø.
 • Tager medansvar og er loyale over for skolen.
 • Møder andre med en positiv, tolerant og konstruktiv indstilling.
 • Tager hensyn til og respekterer hinanden. Dette gælder i alle medier – ligegyldigt om det er i tale eller på skrift.

 

Glade Elever

Hos os mobber vi ikke

Skolen tolererer ikke mobning i nogen form. Mobning er et fælles problem, som alle på skolen har ansvar for at forebygge og reagere på.
VI har en antimobbestrategi, der skal sikre et godt læringsmiljø og forebygge mobning, herunder digital mobning både på skolen og i fritiden. 

Læs vores antimobbestrategi

Alkoholpolitik

Vi har en politik for afholdelse af fester, cafeer, fredagsbar, studieture og andre sociale arrangementer på skolen.

Alkoholpolitik

Røgfri skole

Hf og VUC Roskilde-Køge har røgfri skoletid. Det gælder både elever og ansatte.

Hvis du ønsker hjælp til helt at stoppe med at ryge kan du henvende dig i receptionen.

Studie- og ordensregler

 • Brug af Mobiltelefon - Du skal vise hensyn til andre. Du må således kun bruge mobiltelefonen i
  klasselokaler, studieværksted og i undervisningen efter lærernes anvisninger.
 • Oprydning - Du og dine medkursister skal rydde op efter sig, således at klasselokalerne og studieværkstedet, er klar til de næste brugere. Stil stole og borde på plads og fjern dit affald, når du forlader et lokale.
 • Skolens udstyr - Du skal behandle computere, tablets, bøger og udstyr, der stilles til rådighed af skolen, omhyggeligt - og huske at returnere det efter lån. Det er dig, der er ansvarlig, hvis udstyr eller materiale, du har lånt, bliver væk.
 • Skolens ejendom - Du skal også behandle skolens ejendom hensynsfuldt. Hvis du beskadiger noget, vil der blive rejst erstatningskrav, og om nødvendigt kan det føre til bortvisning.
 • Snyd - det er f.eks. snyd at kopiere andres opgaver eller skrive af fra andet materiale. Vi benytter os af muligheden for at scanne alle skriftlige opgaver for snyd vha. en net baseret database.
 • Rygning: Du må ikke ryge – Hf og VUC Roskilde-Køge er en røgfri skole.
 • Rusmiddel - Hvis du er påvirket af alkohol eller andre rusmidler, må du hverken deltage i undervisningen eller være på skolen.
 • Vi accepterer ikke vold, mobning og truende, respektløse eller krænkende handlinger eller kommunikation. Dette gælder både fysisk på skolen og i forbindelse med din brug af skolens digitale redskaber og platforme.

Du kan sammen med dit hold og din lærere udarbejde egne supplerende regler for samarbejde og
kommunikation i klasserummet.
Hvis regler ikke overholdes, kan skolen iværksætte sanktioner i form af advarsler, midlertidig
udelukkelse fra undervisning eller bortvisning.
Hvis du er utilfreds med forhold på skolen, er du meget velkommen til at tage det op i kursistrådet
eller med ledelsen.

Studieaktivitet

Målet er at du gennemfører din uddannelse. Den væsentligste forudsætning for, at du gennemfører din uddannelse, er, at du er studieaktiv. Når du er studieaktiv, inspirerer og motiverer det også dine medkursister. Vores mål er, at du gennemfører din uddannelse og lærere, mentorer og studievejledere vil gøre deres til, at det lykkes. Det er et krav fra undervisningsministeriet, at din studieaktivitet skal registreres og dokumenteres.

Vi registrerer, om du er studieaktiv på følgende områder:

 • Dit fremmøde til undervisningen (fraværsregistrering).
 • Dine afleveringer af skriftlige opgaver. Opgaverne skal afleveres rettidigt, de skal være kvantitative og kvalitative i
  henhold til kravene, der er stillet til opgaverne.
 • Din deltagelse i undervisningen.
 • Du skal møde forberedt op til undervisningen.
 • Du skal tage aktivt del i undervisningen og i de forskellige arbejdsformer, som anvendes.
 • Du skal tage aktivt del i andre aktiviteter, som ligger inden for de normalt skemalagte timer.
 • Du skal holde dig orienteret via Canvas og LudusWeb – skolens undervisningsportaler.
 • Du skal holde dig orienteret om frister eks. tilmelding til eksamen o. lign., hvor og hvornår der er
  eksamen.
 • Du skal deltage i skriftlige terminsprøver.
 • Du skal deltage i ekskursioner.

Læs de samlede studie- og ordensregler her.

;