Kurser for ansatte

Undervisning På Cypern

Medarbejderne kan drage stor fordel af et struktureret kursus eller en lignende form for uddannelse leveret af kvalificerede fagfolk baseret på et allerede fastlagt kursusindhold og læringsudbytte. Uddannelsen skal omfatte deltagere fra mindst to forskellige lande og skal give deltagerne mulighed for at interagere med andre lærere og med underviserne. Helt passive aktiviteter så som at lytte til foredrag, taler eller massekonferencer kan ikke få tilskud.

Vi har haft vores medarbejdere på kurser i Irland Italien og på Cypern.

”Formålet med deltagelsen var, at jeg fik lejlighed til at holde mine engelske sprogkundskaber opdaterede samtidigt med, at jeg fik indsigt i irsk kultur og uddannelsessystem i samvær med lærere fra andre EU-lande, således at jeg kunne få ny inspiration til fagdidaktisk videreudvikling af engelskundervisningen,"

siger en lærer på engelsk-kursus i Dublin.

;