Kvalitetssystem

Vores kvalitetssystem sikrer via fastlagte procedurer for opstilling af egne mål, arbejdet hermed, evaluering og opfølgning, at vi på Hf og VUC Roskilde-Køge har et vedvarende, og for både omverden, elever og ansatte synligt fokus på at udvikle kvaliteten i forhold til elevernes læring, faglighed og trivsel.

Systemet følger og lever op til de ministerielle krav https://uvm.dk/gymnasiale-uddannelser/skoleudvikling/kvalitetssystem

Samt vi følger tilsynsplanen fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet https://www.uvm.dk/aktuelt/nyheder/uvm/2023/feb/230227-styrelsen-for-undervisning-og-kvalitet-er-klar-med-tilsynsplanen-for-2023

;