Mød eleverne

Mark Jeppsson 22 År

2-årig hf

Mark Jeppsson, 22 år, læser 2-årig hf.

Det er fedt at det går hurtigt og man kun skal bruge 2 år, det var derfor jeg valgte hf.

Jeg valgte også hf, fordi fagene i fagpakkerne var spændende. Jeg drømmer om at blive arkitekt. Der skal et ret højt snit til på 10, men for mig er det netop motiverende og jeg er meget på i timerne.

Vi har en kanon god klasse. Og vi har kun set de bedste sider af lærerne.

Tidligere hadede jeg at gå i skole og har haft meget fravær, men nu har jeg fundet ud af at jeg virkelig er glad for at gå i skole.

2-årig hf

Mathilde Ciesla Hansen 18 År

Ingen standpunktskarakterer

Mathilde Ciesla Hansen, 18 år, læser 2-årig hf.

Jeg har valgt hf, fordi der ikke er standpunktskarakterer, så bliver man ikke lige så presset over lektier og afleveringer.

Allerede efter den første uge har vi fået et super sammenhold i klassen og alle snakker sammen.

Lærerne er virkelig søde og gode til at give mere tid, hvis man har brug for det.

Hvis du er i tvivl så kom ud til en informationsaften. Se skolen og snak med lærere og elever. Og ellers spring ud i det – det er en fed oplevelse.

 

Angela Chordt Nielsen

3-årig hf for ordblinde

Angela Chordt Nielsen, 18 år, læser 3-årig hf for ordblinde.

Det er fedt at læse i en klasse, hvor alle er ordblinde. Det skaber et kanon godt sammenhold.

Vi har forståelse for hinanden og ingen sakker bagud. Ingen bliver valgt fra.

Og så er det en kæmpe fordel at få et år mere til sin hf, så man har tid til at lære.

Lærerne er super søde, har humor, er tålmodige og gode til at forklare. 

Hun er næstformand for kursistrådet og aktiv med at arrangere fester og arrangementer samt gøre skolen mere bæredygtig.

3-årig hf for ordblinde

Kristoffer Fiil Hegaard (1)

3-årig hf ASF-linje

Kristoffer Fiil, 18 år, læser 3-årig ASF-linje.

Det betyder meget for mig, at alle elever i klassen har en form for ASF-diagnose.


Jeg har tidligere haft svært ved at forstå mine klassekammerater, og jeg følte mig presset i skolen.

Her er der masser af støtte fra lærerne og vores faste mentor, som er god til at ringe, hvis man ikke er i skole," siger Kristoffer, der spiller computerspil i sin fritid og har interessen til fælles med flere fra klassen.


"Jeg kan klart anbefale denne klasse til de unge, der kæmper i deres nuværende uddannelse, siger Kristoffer Fiil, der efter hf vil læse videre på universitetet.

Læs om 3-årig hf for autister

Nanna

Vi har det hyggeligt sammen

Nanna Jensen, 21 år, læser 3-årig Hf ASF-linje. (autisme-linje)

Jeg skal kende lektier og plan for dagen, så jeg kan forberede mig. Lærerne er virkelig passionerede og brænder for deres fag. Nogle gange er de så ivrige, at de faktisk glemmer tiden op til en pause.

Nanna Jensens interesser er sprog og kultur, og hun er ved selv at lære russisk.

Jeg kan rigtig godt lide at gå i skole og vi hygger os i klassen i pauserne med fx UNO-spil.

Jeg elsker at lære og jeg laver også mange noter til timerne.

Clara Portræt

Clara vil være lærer

Clara Piazza-Koldbye, 24 år, læser 2-årig hf.

Hun har autisme og ADHD og er ærlig omkring det i klassen. 


Jeg vil ikke gemme mig, det kræver så meget energi at skjule, hvordan man har det. Derfor er jeg ærlig og fortæller åbent om min autisme og at jeg har det svært med støj. Jeg bliver hurtigt meget træt og meget er overvældende for mig. 


Som 16-årig fandt Clara ud af, at hun har autisme og ADHD. Hun blev vred og det tog hende et år at acceptere sin diagnose.


Jeg har lært at elske min anderledes hjerne og sætter pris på de ting jeg er god til. Jeg ved godt, at jeg nok aldrig kan klare et almindeligt arbejde på 37 timer om ugen. Jeg vil jo gerne, men man kan ikke løbe på to ben, hvis man kun har et. Jeg kæmper videre - min autisme skal ikke holde mig tilbage.


Clara vil være lærer eller læse religionsvidenskab.

Anouk Lauber 19 År

Vi er meget ude i fagene

Anouk Lauber, 19 år, læser 2-årig hf.

Lærerne er noget af det jeg er gladest for. De er gode til at gøre timerne spændende og lektieniveauet er tilpas.

Vi har et projekt, hvor vi skulle ud og samle skrald. Lærerne er rigtig gode til, at lave undervisningen lidt anderledes, så man også kommer udenfor.

Det er en god skole, alle accepterer hinanden.

Det kan selvfølgelig være hårdt det med at skulle op i skole hver dag. For mig var det vigtigt, at det kun var 2 år.

Jeg vil måske være indretningsarkitekt.

Liv Bouman 17 År

Alle er mega søde og åbne

Liv Bouman, 17 år, læser 2-årig hf.

Efter den første fest er der kommet godt samspil mellem klasserne.

Lærerne er flinke og altid smilende.

Jeg vil måske være lærer eller skuespiller.

Malene Fjeldgaard (5)

Jeg er vild med at læse

Malene Paag Fjeldgaard, 33 år, er ordblind. Hun går til engelsk ordblindeundervisning en gang om ugen ved siden af sit arbejde.

Vi træner meget ordlyde, tapping, jeg var meget skeptisk i starten. Det er rigtig spændende at arbejde med ens eget fagområde, jeg taler meget engelski mit job. Ved at være her og få engelsk undervisning kan jeg se pointen og se hvordan jeg kan bruge det.

Malene arbejder i Borgerservice og er vild med at læse, gerne tykke bøger. Og hun elsker at skrive. Hun fandt ud af som 17-årig, at hun er ordblind.

Det var en lettelse for mig at finde ud af, at jeg er ordblind. Ingen havde opdaget det i skolen selvom jeg fik dårlige diktater.

Malene har en bachelor i Religionsstudier og en kandidat i Kulturformidling. 

Kontakt ordblindeafdelingen

Luminita Munteanu Fra Moldova

God investering af læse dansk

Luminita Munteanu, 29 år, læser hf enkeltfag og Dansk som andetsprog.

Hun kommer fra Moldova og har været i Danmark i 8 år.

Vi føler os trygge på holdet, da alle kommer fra et andet land. Du lærer dansk step by step, og der bliver hele tiden bygget ovenpå. Vi arbejder med grammatik og udtale.

Jeg vil gerne uddannes til kontorassistent og arbejde med regnskab. Jeg er rigtig glad for matematik.

Lærerne er gode til at forklare det langsomt. Vi har det hyggeligt og sjovt på holdet. Vi taler rigtig meget om alt ting, vi får bedre selvtillid og mere sikkerhed i at tale korrekt. Det gør også at man bedre kan tale med sine danske venner.

Det åbner mange muligheder at blive god til dansk. Jeg synes det er en god investering.

Dansk som andetsprog

Julie Ved Døren Skub
Julie Portræt

Julie Hansen, 19 år, læser 2-årig hf

Aldrig haft så gode lærere før

Matematik er mit yndlingsfag. Jeg vil gerne være finansøkonom, derfor har jeg valgt Business fagpakken. På tidligere ungdomsuddannelse klarede jeg mig måske ikke så godt, men her på VUC får virkelig god feedback på mine opgaver og mundtlige præsentationer. Fordelen ved hf er at man stille og roligt kan bygge ovenpå. Og selv bygge sin uddannelse og valgfag og fagpakke.

I min klasse er vi i alderen 17-25 år. Jeg synes overhoved ikke det er noget problem med aldersforskellen, det mærker man ikke. Vi har nogle gange lange skoledage, men der er fint tid til både fritidsjob, hobby eller kæreste.

Hvad er du mest glad for?

Jeg er meget glad for mine klassekammerater, de er søde. Og kantinen er virkelig god.

Det første halve år af hf har man et kreativt valgfag. Jeg valgte Design & Arkitektur og det er fedt at designe så det hele ikke er bogligt. Vi arbejdede med nudging og jeg synes vores indgangsdøre på skolen er lidt forvirrende. Så jeg har designet et mere tydeligt skilt, så man ved om man skal skubbe eller trække døren til sig. Det har pedellerne taget godt imod, så det bliver lavet om. Fedt at det kan bruges.

Jeg har aldrig haft så gode lærere som jeg har nu.
De gør timerne spændende og der er næsten aldrig lektier for.

Jeg synes der er god information om videregående uddannelse og vores mange muligheder. Jeg vil gerne læse til finansøkonom fordi jeg elsker matematik og fordi der er gode jobmuligheder og god løn.

;