Adgangskrav

Find alle adgangskrav til skolens uddannelser her

Adgangskrav til 2-årig hf

 

Adgangskrav til 2-årig hf

For at søge optagelse til den 2-årige hf direkte fra 9. klasse, skal du blandt andet:

 • søge ind via optagelse.dk i direkte forlængelse af 9. klasse.
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit.
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse. Til afgangseksamen skal elever bestå og bekræfte det faglige niveau (mindst 4,0).

Vær opmærksom på, at opnår man mindst 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har man krav på optagelse, også selvom man er vurderet ikke uddannelsesparat.

Se alle adgangskrav for HF-optagelse, 9. klasse på optagelse.dk.

Du kan søge optagelse på 2-årig og 3-årig hf direkte via optagelse.dk. Hvis du er i tvivl, om du opfylder kravene, kan du få en vejleder til at hjælpe dig med at gennemgå dit eksamensbevis.

Hf-optagelse fra 10. klasse

For at søge optagelse til 2-årig hf hf fra 10. klasse, skal du blandt andet:
 • søge ind rettidigt via optagelse.dk og i direkte forlængelse af 10. klasse.
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i de afsluttende karakterer fra 10. klasse og fra 9. klasse.
 • have opnået mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik i 10. klasseprøverne.

Se alle adgangskrav for HF-optagelse, 10. klasse på optagelse.dk

Hf-optagelse på 2-årig hf fra FGU

Du kan også blive optaget på den 2-årige hf, når du har bestået en række fag på den forberedende grunduddannelse (FGU), og søger optagelse i den førstkommende termin, efter du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er dansk eller dansk som andetsprog, engelsk, matematik - alle på D-niveau. Desuden skal du have samfundsfag og naturfag på mindst niveau G

Hf-optagelse på 2-årig hf fra AVU

Du kan også blive optaget på den 2-årige hf, hvis du er gået ud af skolen, og i stedet har bestået en række fag på den almene voksenuddannelse (AVU), og søger optagelse i den førstkommende termin, efter du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik - alle på D-niveau. Desuden skal du bestå naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk - alle på G-niveau eller derover.

Læs mere om fag på AVU her

Hvis du har holdt pause fra folkeskolen?

Ansøgere uden retskrav på optagelse - altså ansøgere, der ikke søger ind direkte forlængelse af 9. klasse, 10. klasse eller AVU-forløb - kan godt søge ind på den 2-årige HF. Optagelsen her vil bero på en samlet vurdering af dine karakterer og generelle aktiviteter.

Er vi i tvivl om dit faglige niveau, kan vi tilbyde dig en optagelsesprøve.

Læs mere på ug.dk under afsnittet "Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse".

Fordelingsregler - afstandszone

Hf og VUC Roskilde-Køge er i en afstandszone.

I afstandszoner er det transporttid fra dit hjem til skolen, der er afgørende.

 • Hvis der er plads til alle ansøgere på den skole, du har søgt som 1. prioritet, får du en foreløbig plads.
 • Hvis der ikke er plads til alle ansøgere, er det ansøgere med kortest transporttid, der først får en foreløbig plads.

Du får besked efter 15. maj, om du er kommet ind på din 1. prioritet - eller din 2. eller 3. prioritet.

Hvis du ikke søger inden 1. marts, vil regionen tildele dig en plads, hvor der er ledigt på den uddannelse, du har søgt.

HUSK at søge inden den 1. marts!

Hvis du gerne vil tage en 2-årig hf på Hf og VUC Roskilde-Køge fra august 2024, så søg inden 1. marts på Optagelse.dk – og sæt Hf og VUC Roskilde-Køge som 1. prioritet.

Læs mere om adgangskrav på UddannelsesGuiden

Adgangskrav 3-årig hf (OBU/ASF)

Adgangskrav til 3-årig hf (ordblind og autisme)

For at søge optagelse til den 3-årige hf direkte fra 9. klasse, skal du blandt andet:

 • søge ind via optagelse.dk i direkte forlængelse af 9. klasse.
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit.
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse. Til afgangseksamen skal elever bestå og bekræfte det faglige niveau (mindst 4,0).

Vær opmærksom på, at opnår man mindst 6,0 i gennemsnit i de lovbundne prøver, har man krav på optagelse, også selvom man er vurderet ikke uddannelsesparat.

Se alle adgangskrav for HF-optagelse, 9. klasse på optagelse.dk.

Du kan søge optagelse på 3-årig hf direkte via optagelse.dk. Hvis du er i tvivl, om du opfylder kravene, kan du få en vejleder til at hjælpe dig med at gennemgå dit eksamensbevis.

Krav om ordblindetest til 3-årig hf

For at læse på 3-årig hf for ordblinde skal du være ordblind. Vi skal godkende dine testpapirer.
Hvis du ikke har en gyldig test, kan vi teste dig. Kontakt os for at blive testet.

Ansøg via optagelse.dk

Du skal vælge hf2 og i kryds i feltet "Forrang" samt sætte kryds i boksen "Klasser for elever med særlige behov" (fx ordblindhed eller autisme)

Hf-optagelse fra 10. klasse

For at søge optagelse til 3-årig hf hf fra 10. klasse, skal du blandt andet:
 • søge ind rettidigt via optagelse.dk og i direkte forlængelse af 10. klasse.
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i de afsluttende karakterer fra 10. klasse og fra 9. klasse.
 • have opnået mindst 2,0 i gennemsnit i både dansk og matematik i 10. klasseprøverne.

Se alle adgangskrav for HF-optagelse, 10. klasse på optagelse.dk

Hf-optagelse på 3-årig hf fra FGU

Du kan også blive optaget på den 3-årig hf, når du har bestået en række fag på den forberedende grunduddannelse (FGU), og søger optagelse i den førstkommende termin, efter du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er dansk eller dansk som andetsprog, engelsk, matematik - alle på D-niveau. Desuden skal du have samfundsfag og naturfag på mindst niveau G

Hf-optagelse på 3-årig hf fra AVU

Du kan også blive optaget på den 3-årige hf, hvis du er gået ud af skolen, og i stedet har bestået en række fag på den almene voksenuddannelse (AVU), og søger optagelse i den førstkommende termin, efter du har bestået fagene.

De fag, du skal bestå, er dansk eller dansk som andetsprog, engelsk og matematik - alle på D-niveau. Desuden skal du bestå naturvidenskab og et af fagene fransk, historie, samfundsfag eller tysk - alle på G-niveau eller derover.

Læs mere om fag på AVU her

Hvis du har holdt pause fra folkeskolen?

Ansøgere uden retskrav på optagelse - altså ansøgere, der ikke søger ind direkte forlængelse af 9. klasse, 10. klasse eller AVU-forløb - kan godt søge ind på den 2-årige HF. Optagelsen her vil bero på en samlet vurdering af dine karakterer og generelle aktiviteter.

Er vi i tvivl om dit faglige niveau, kan vi tilbyde dig en optagelsesprøve.

Læs mere på ug.dk under afsnittet "Hvis du er gået ud af 9. eller 10. klasse".

Fordelingsregler - afstandszone

Hf og VUC Roskilde-Køge er i en afstandszone.

I afstandszoner er det transporttid fra dit hjem til skolen, der er afgørende.

 • Hvis der er plads til alle ansøgere på den skole, du har søgt som 1. prioritet, får du en foreløbig plads.
 • Hvis der ikke er plads til alle ansøgere, er det ansøgere med kortest transporttid, der først får en foreløbig plads.

Du får besked efter 15. maj, om du er kommet ind på din 1. prioritet - eller din 2. eller 3. prioritet.

Hvis du ikke søger inden 1. marts, vil regionen tildele dig en plads, hvor der er ledigt på den uddannelse, du har søgt.

HUSK at søge inden den 1. marts!

Hvis du gerne vil tage en 3-årig hf (ordblind eller ASF) på Hf og VUC Roskilde-Køge fra august 2024, så søg inden 1. marts på Optagelse.dk – og sæt Hf og VUC Roskilde-Køge som 1. prioritet.

Læs mere om adgangskrav på UddannelsesGuiden

Adgangskrav til hf-enkeltfag

Hf-enkeltfagsoptagelse

For at blive optaget på hf-enkeltfag skal du have personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre eksamen. Vi foretager altid en individuel vurdering, men stiller nogle generelle krav til dig.

Inden optagelse på hf-enkeltfag skal du have:

 • Afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat, eller
 • Afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau med tilfredsstillende resultat, eller
 • Afsluttet folkeskolens 9. klasse og have taget yderligere uddannelse.

Optagelse på Hf-enkeltfag kan tidligst finde sted 1 år efter, at du har afsluttet 9. klasse i henhold til lov om folkeskolen eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Hvis du efter 9. klasse er fortsat i 10. klasse, kan du tidligst optages 1 år efter, at du har færdiggjort 10. klasse. Institutionens leder afgør ud fra en vurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer og forudsætninger i øvrigt, om en ansøger kan optages.

Hvis du gerne vil optages, men er i tvivl, om du lever op til optagelseskravene, kan du bestille tid til en optagelsessamtale hos en hf-vejleder, som vil vurdere, om du har kvalifikationerne til at blive optaget. 

Kontakt vejledningen

Disse adgangskrav gælder alle pakker på HF-enkeltfag

Læs mere på Uddannelsesguiden.dk

Adgangskrav til HF Online

HF Online krav

For at blive optaget på HF Online skal du have personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre eksamen. Vi foretager altid en individuel vurdering, men stiller nogle generelle krav til dig.

Inden optagelse på HF Online skal du have:

 • Afsluttet folkeskolens 10. klasse med tilfredsstillende resultat, eller
 • Afsluttet dansk, engelsk og matematik på D-niveau med tilfredsstillende resultat, eller
 • Afsluttet folkeskolens 9. klasse og have taget yderligere uddannelse.

Optagelse på HF Online kan tidligst finde sted 1 år efter, at du har afsluttet 9. klasse i henhold til lov om folkeskolen eller har gennemført en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Hvis du efter 9. klasse er fortsat i 10. klasse, kan du tidligst optages 1 år efter, at du har færdiggjort 10. klasse. Institutionens leder afgør ud fra en vurdering af ansøgerens faglige kvalifikationer og forudsætninger i øvrigt, om en ansøger kan optages.

Hvis du gerne vil optages, men er i tvivl, om du lever op til optagelseskravene, kan du bestille tid til en optagelsessamtale hos vores studievejledere, som vil vurdere, om du har kvalifikationerne til at blive optaget. Derudover skal du have personlige og faglige kvalifikationer, der gør, at du kan følge undervisningen og fuldføre på tilfredsstillende måde.

Hvis du ikke har dansk folkeskole

Ansøgere uden dansk folkeskole skal have bestået:  

 • enten faget dansk som andet sprog på D niveau eller
 • AVU dansk på minimum D niveau

Vælger du et fag på C→B niveau, skal du have gennemført det tilsvarende fag på C niveau. Ligeledes B→A, her skal B niveau være gennemført.

Adgangskrav til AVU

AVU-optagelse - hvis du er over 25 år

AVU er primært for dig, der er over 25 år, og mangler folkeskolens afgangsprøver eller vil forbedre nogle af dine karakterer.

Måske vil du gerne videre på en erhvervsuddannelse eller læse hf.

Kontakt vejledningen for tilmelding.

AVU-optagelse - hvis du er under 25 år

Så skal du kontakte Forberedende Grunduddannelse (FGU). Du kontakte din egen kommune, som visiterer til denne skole. I de fleste tilfælde vil det være igennem Ungdommens uddannelsesvejledning.

I nogle tilfælde kan man godt gå til 9.-10. klasses fag på VUC, selvom man er under 25 år.

De tilfælde er beskrevet herunder (du skal bare opfylde et af dem):  

 • Du har mindst 20 timers lønnet arbejde pr uge.
 • Du er selvforsørgende (modtager ikke økonomisk hjælp fra kommunen).
 • Du har gennemført en ungdomsuddannelse* og har behov for opkvalificering. 
 • Du er i gang med en ungdomsuddannelse. 
 • Du er i gang med Hf-enkeltfag og læser et 9. eller 10. klassesfag samtidigt. Dette gælder ikke dansk.
 • Du er på barsel fra dit arbejde og vil læse enkelte fag.
 • Du følger undervisning på uddannelsesinstitutioner under Kriminalforsorgen.

* fx erhvervsuddannelse, gymnasiale uddannelser, EGU, KUU, STU

Se en kort film om AVU her

Adgangskrav til AVU Online

Adgangskrav til AVU Online

Personlige og faglige kvalifikationer

 • Du skal være fyldt 25 år.
 • Du skal have personlige og faglige kvalifikationer, der sætter dig i stand til at arbejde selvstændigt på tilfredsstillende måde og fuldføre den på normal tid.

Online er en mulighed for at følge et eller flere fag uden at skulle følge undervisning til faste tider og uden at have en klasse. Der er krav om mindst et fremmødefag, hvis du ønsker flere fag.

Online består af dit arbejde med opgaver hjemme fra computeren og nogle få obligatoriske mødegange på skolen sent om eftermiddagen. Det vil være 1-2 gange pr måned.

Disse mødegange foregår på vores afdeling i Roskilde - Læderstræde 4.

Du får en studieplan og du bestemmer selv, hvornår du vil lægge dit arbejde derhjemme med faget. Der er dog en række deadlines for aflevering af dine opgaver.

Du modtager personlig feedback fra din lærer på dine opgaveafleveringer.

Undervisningsmaterialet får du fra skolens intranet og bøger lånt i vores bogkælder. Opgaver og øvelser skal afleveres online.

Skolen stiller Microsoft office-pakken til rådighed for alle aktive kursister.

For at blive tilmeldt fag på AVU online skal du tilmeldes hos en studievejleder.

Se fagene for AVU online her - webshoppen.

 

Du skal:

 • Have daglig adgang til en computer med internetopkobling.
 • Være en rimelig rutineret bruger af både computer og internet.
 • Have installeret tekstbehandlingsprogrammet Word på din computer.
 • Have Excel eller regneark fra Open Office på din pc, hvis du deltager i matematik.
 • Tjekke mails løbende samt e-boks.
 • Møde ind på skolen ca 1-2 gange pr. måned
 • Gå til eksamen, og at eksamen kræver fysisk fremmøde på skolen.
;