Individuel kompetencevurdering

Vi tilbyder individuel vurdering af dine kompetencer. Du kan via en kompetencevurdering søge anerkendelse for dine samlede kvalifikationer, viden, færdigheder og kompetencer, uanset hvor og hvordan de er erhvervet. Har du fx opholdt dig i Spanien og skal bruge en formel vurdering af dit spanskniveau, kan vi tilbyde en vurdering af om dine kompetencer svarer til Spansk på B-niveau på Hf. Du skal kunne dokumentere, hvordan du har opnået dine kompetencer.

Du kan kun søge anerkendelse af dine kompetencer i de fag og niveauer vi tilbyder undervisning i. Du kan dog ikke søge kompetencevurdering for en hel adgangsgivende eksamen.

Vi dækker fagene dansk, matematik og engelsk fra G-A niveau. Derudover kan vi også tilbyde kompetencevurdering i alle de obligatoriske fag på hf-enkeltfag og en lang række valgfag.

 

Du skal henvende dig til det VUC, der ligger nærmest din folkeregisteradresse.

Se et kort over VUC afdelinger i Danmark her.

Spørg, hvis du er i tvivl om vi tilbyder kompetencevurdering i netop det fag du gerne vil have papir på.

Det er gratis at få foretaget en individuel kompetencevurdering. Du skal medsende et CV, hvori du beskriver hvordan og hvornår du har opnået de pågældende kompetencer. Du skal tage udgangspunkt i denne fil.

Ansøg om individuel kompetencevurdering

Kontakt os

KOC Ove Christiansen

Ove Christiansen

Studievejleder
tlf.: 20984931
RBØ Morten Bøgetoft

Morten Bøgetoft

Studievejleder HF
tlf.: 46308600
42P7623

Hvordan foregår en individuel kompetencevurdering?

Indledende samtale
På baggrund af din henvendelse afklarer vi i fællesskab præcis, hvad der skal vurderes, samt hvordan du bedst kan dokumentere dine kompetencer. Vi hjælper dig derudover med at finde lærerplanen for det fag du ønsker at blive vurderet i.

Indsamling dokumentation
Herefter skal du i gang med at udarbejde et CV, der beskriver både dine uddannelsesmæssige kompetencer og dine erfaringer og kompetencer fra andre sammenhænge.

Sammen med CV’et skal du fremlægge konkret dokumentation for kompetencerne, fx i form af en udtalelse fra en arbejdsplads, en bekræftelse på kursusdeltagelse fra aftenskole, eller lignende. 

Dokumentationen skal vise at dine kompetencer lever op til de konkrete faglige mål i de fag, som kompetencevurderingen skal omfatte. Studievejlederen vurderer indledningsvist ud fra din dokumentation om der er tilstrækkeligt grundlag til at gå videre med en egentlig vurdering af dine kompetencer i faget/fagene.

Vurderingen af dine kompetencer

Selve vurderingen af dine kompetencer foretages af en faglærer fra Hf og VUC Roskilde-Køge. I visse tilfælde kan faglæreren bruge test, opgaver og samtale til at vurdere dine kompetencer.  

Afslutning af kompetencevurderingen
Hvis dine kompetencer vurderes at svare til målene for faget eller fagene, udsteder Hf og VUC Roskilde-Køge et kompetencebevis, som er sidestillet med et enkeltfagsbevis (men dog uden karakter).

Der kan enten være tale om en hel kompetencegodkendelse eller en delvis godkendelse. Delvis kompetencegodkendelse vil typisk være i fag med både skriftlig og mundtlig dimension. Hvor den mundtlige kan være godkendt, mens den skriftlige ikke er godkendt eller omvendt.

Vurderes det, at kompetencerne ikke kan anerkendes, modtager du et skriftligt afslag med begrundelse samt en klagevejledning. Vi vil derudover tilbyde dig en vejledningssamtale om hvordan du kan opnå de manglende faglige kompetencer.    

 

;