Køge Grønt Forgrund

Hf Inklusion

Hf med støtte

HF Inklusion er et tilbud til unge og voksne med en ASF-diagnose eller med lignende støttebehov. 
Der er fokus på tydelige rammer og et skoleskema, som er simpelt og forståeligt med max. 22 timer om ugen.

Du kommer til at gå på en lille og overskuelig skole og med relativt få elever på holdene. 

Du læser Hf Inklusion på vores afdeling i Køge Campus. 

Støtte og afklaring

Vi støtter dig hele vejen, fra studiestart til du får studenterhuen på. 
Vi støtter dig i personlig afklaring og har fokus på strategier i forhold til at fuldføre uddannelsen.
Samtidig justerer og optimerer vi løbende studieplanen, så dine uddannelsesønsker bliver mulige.

Undervisningen

Vi tilbyder særlig tilrettelagt undervisning:

  • Tydelighed i indhold, instruktioner, forventninger og krav fra lærerne, der har stor viden om ASF og andre udfordringer i forhold til at gå i skole.
  • Tilpasset tempo i undervisningen, der er afstemt efter dine ressourcer.
  • Klare klasserumsregler for samarbejde og trivsel (arbejdsro, god tone osv.)
  • Mentorordning og SPS-støtte (specialpædagogisk støtte) efter behov.

Det praktiske

HF Inklusion er baseret på hf enkeltfag, dvs. at hvert fag koster 550 kr. Du kan søge SU, når du er 18 år.
HF Inklusion er planlagt til at vare 3 år.

Fast mentor

HF Inklusion har en fast mentor tilknyttet, som er til stede i klassen i de fleste timer samtidig med læreren. Mentoren vil have fokus på, at eleverne hurtigt lærer hinanden at kende, så de kan føle sig trygge i hinandens selskab. 
Mentoren vil også kunne tage de vanskelige samtaler, når noget udfordrer. 
Derudover vil mentoren have en opmuntrende og anerkendende tilgang til eleverne ud fra den overbevisning, at eleverne kan klare fagenes krav.

Optagelse


Du skal have gennemført 9. eller 10. klasse, og det skal være mindst et år siden, at du forlod folkeskolen. 
HF Inklusion er for udfordrede og sårbare unge, der ønsker støtte under uddannelsen. 

Optagelsen kræver visitation og foregår i tæt dialog mellem dig, studievejlederen og andre relevante parter. 

Kontakt os for tilmelding

KOC Ove Christiansen

Ove Christiansen

Studievejleder
tlf.: 20984931
Kristoffer Fiil Hegaard (1)

Kristoffer Fiil, 18 år, læser 3-årig ASF-linje i Roskilde og er rigtig glad for det.

Det betyder meget for ham, at alle elever i klassen har en form for ASF-diagnose.


”Jeg har tidligere haft svært ved at forstå mine klassekammerater, og jeg følte mig presset i skolen. Her er der masser af støtte fra lærerne og vores faste mentor, som er god til at ringe, hvis man ikke er i skole," siger Kristoffer, der spiller computerspil i sin fritid og har interessen til fælles med flere fra klassen.


"Jeg kan klart anbefale denne klasse til de unge, der kæmper i deres nuværende uddannelse” siger Kristoffer Fiil, der efter hf vil læse videre på universitetet.

;