Driftsoverenskomstparter

Hf og VUC Roskilde-Køge kan indgå aftaler om varetagelse af forberedende voksenundervisning (FVU) og ordblindeundervisning (OBU) med andre institutioner. Oversigt over institutionstyper, der kan indgå driftsoverenskomster kan ses på MBUL’s hjemmeside for FVU og for OBU.

Aktuelle aftaler om driftsoverenskomster

Hf og VUC Roskilde-Køge har pt. aftaler om driftsoverenskomst med følgende institutioner:

OBU samarbejdspartnere

FVU samarbejdspartnere

Ansøgning om indgåelse af nye aftaler om driftsoverenskomster

Der kan løbende ansøges om indgåelse af nye aftaler jf. bekendtgørelserne om OBU og FVU.

Retningslinjer og ansøgningsblanketter forefindes på undervisningsministeriets hjemmeside.

Ansøgningsblanketter og tilsynsprocedurer FVU

Ansøgningsblanketter og tilsynsprocedurer OBU

Ansøgninger skal behandles i nævnte rækkefølge af Hf og VUC Roskilde-Køges ledelse, uddannelsesudvalg og bestyrelse og derefter behandles/godkendes i regionsrådet. Denne sagsbehandlingsprocedure betyder at:

Hvis man ønsker at kunne starte undervisning 1. august, skal ansøgningen være Hf og VUC Roskilde-Køge i hænde inden 1. marts samme år.
Hvis man ønsker at kunne starte undervisning 1. januar, skal ansøgningen være Hf og VUC Roskilde-Køge i hænde senest 1. september året før.

Tilsyn

Vi fører tilsyn med OBU og FVU hos driftsoverenskomsttagerne. Proceduren følger tilsynsvejledningen fra UVM.

Desuden har de fires VUC-institutioner i Region Sjælland valgt at samordne tilsynsprocedurer.

Se de specifikke procedurer her:

Tilsynsprocedure FVU

 

Tilsynsprocedure OBU

Seneste gennemførte tilsyn

Ud over det løbende faglige og økonomiske tilsyn, gennemføres hvert forår et anmeldt, temabaseret tilsynsbesøg hos hver driftsoverenskomstpart. En samlet tilbagemelding fra seneste tilsynsbesøg kan læses her:

Tilbagemelding og tilsynsbesøg 2023

 

Tilbagemelding og tilsynsbesøg 2022

 

Tilbagemelding om tilsynsbesøg 2021

 

Plan for udbud af OBU og FVU i Hf og VUC Roskilde-Køges dækningsområde samt prognose 2023

Ansøgning og spørgsmål i forbindelse med driftsoverenskomster rettes til:

Benedicte Ehmer

Uddannelsesleder af ordblindeafdelingen, chefkonsulent VUC Business
;