Deltagerbetaling og refusion

Det vil være deltagerbetaling på nogle af vores uddannelser.

Betaling og refusion

Find betalingsinformation og refusionsblanketter her. Reglerne for deltagerbetaling, og hvor meget du skal betale, er fastsat af undervisningsministeriet.

Betaling for HF og AVU

Det vil være deltagerbetaling på nogle af vores uddannelser. Reglerne for deltagerbetaling, og hvor meget du skal betale, er fastsat af undervisningsministeriet. 

  • For HF-enkeltfag ligger prisen fra 550 kr til 1400 kr. pr fag.
  • For AVU-enkeltfag ligger på 140 kr. på kernefag og 1380 kr. på øvrige fag.

🠢  Du finder priser, tilmelder dig, og betaler via skolens webshop

Hvis du ønsker at betale uden om webshoppen, skal du kontakte vejledningen.

Find handelsbetingelser (inkl. fortrydelsesret)

Betaling pensionister

Kursister, der modtager efterløn eller en aldersbetinget pension, betaler en forhøjet deltagerbetaling på 750 kroner ekstra pr. fag.

Kursister med videregående uddannelse

Kursister, der har en videregående uddannelse, skal betale fuld deltagerbetaling. Prisen afhænger af uddannelsestiden og varierer derfor mellem cirka 4.600 kroner og 17.300 kroner.

Refusion af deltagerbetaling

Skolen udbetaler løbende refusion af deltagerbetaling, hvis du er berettiget. Du skal udfylde en blanket efter endt eksamen. 

Vær opmærksom på, at refusion kun udbetales for A, B og C-niveau-fag.

Blanketten skal sendes på e-mail til skolens regnskabsafdeling: okonomi@vucroskilde.dk

🠢 Brugerbetalingen kan først refunderes efter HF-beviset er lukket.

Har du spørgsmål? Kontakt vejledningen.

;