Videoer og links for ordblinde

Martin Foto Glad

Følg os på facebook og YouTube

Ordblind VUC Roskilde - På vores Facebook annoncerer vi turbokurser, arrangementer og meget andet.

IT-Café VUC Roskilde -Facebookside for vores it-café. Følg den og få info om det nyeste it og hvad der sker på caféen

YouTube - vores tips om programmer og apps, samt gode råd til ordblinde.

Anbefalede links til ordblinde

Nationalt Videncenter for Ordblindhed og andre Læsevanskeligheder
Nyeste viden om ordblindhed og projekter.

Forældrerådgivningen http://foraeldreraadgivningen.dk/
Tilbyder anonym og gratis rådgivning til alle, der har spørgsmål, der omhandler et barns skolegang.
Forældrerådgivningen er en uvildig rådgivning, der er oprettet af Skole og Forældre og finansieret via et driftslignende tilskud på Finansloven.

Ordblinde og undervisning
En populær Facebookside, primært til forældre til ordblinde børn, men andre kan også være med

NOTA www.nota.dk
Natonalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder. Ordblinde kan indmeldes og få gratis lydbøger og meget andet.
NOTAs har produceret mange film om ordblindhed og hvad man kan gøre. Se dem her: https://www.youtube.com/user/notabib/featured

 

 

;