Hf socialrådgiver

Socialrådgiverpakken tager kun ét år. Den er til dig, der ønsker at komme hurtigt videre på socialrådgiveruddannelsen.

Du kommer til at gå i studiegruppe med andre, der følger samme pakke som dig. Vær opmærksom på, at du vil komme til at samlæse nogle fag med andre HF-fagpakke-elever.

Denne fagpakke tager 1 år, og du kan starte i august.

Når du afslutter hf-pakken med en bestået eksamen i alle fag har du kvalifikationerne til at søge optagelse under kvote 2 på socialrådgiveruddannelserne.

Socialrådgiveruddannelsen
Socialrådgivere kan have meget forskellige roller og opgaver. Rollerne kan være som f.eks. rådgiver og vejleder, sagsbehandler og myndighedsudøver, koordinator med tværfaglighed som arbejdsform, planlægger og udvikler, forhandler, konsulent eller projektmager, forandringsagent, underviser og forsker.

Læs mere om socialråder hos Absalon

Du kan også vælge at forlænge tiden på HF, og tage en hel fuld HF-eksamen, så du får endnu flere muligheder for videre uddannelse.

Pris

HF socialrådgiver er bygget op efter enkeltfagsreglerne. Det betyder, at der er deltagerbetaling for de enkelte fag undervejs. Læs mere om deltagerbetaling og refusion her.

Tilmelding

Det er altid en god idé at tage en snak med en vejleder, før du tilmelder dig. Når du er helt afklaret kan vejlederen også tilmelde dig fag direkte. 

Kontakt vejledningen

Webshop

Reni Andersen Dec 2022

Fag på Hf socialrådgiver

Hf socialrådgiverpakken tilrettelægges i forhold til socialrådgiveruddannelsen og indeholder projektarbejde og studiemetodik.

Fag på socialrådgiverpakken (29 t/uge):

  • Dansk A, (1 år)
  • Engelsk B, (1 år)
  • Psykologi C, (1/2 år)
  • Samfundsfag C+B (1 år)

Undervisningen ligger mellem kl. 9-15.

Du kan læse Hf socialrådgiver på vores afdeling i Roskilde og Køge.

Du låner gratis bøger af os.

 

;